domingo, 30 de agosto de 2009

Concurso fotográfico "Fotocam 2009 XV edición "

“LA EXCELENCIA EN FOTOGRAFÍA DE NATURALEZA”


PREMIO FOTOCAM 2009. XV EDICIÓN.
El concurso tiene varias categorías y un premio especial en cada convocatoria.

Categoría 1. PAISAJE.- Paisaje natural inalterado.
Categoría 2. FAUNA.- Animales vertebrados e invertebrados en cualquier faceta. Premio especial 2009.
Categoría 3. VEGETACIÓN.- Especies vegetales en su lugar de origen y hábitat.
Categoría 4. SUBMARINAS.- El mundo sumergido, aguas dulces o saladas.
Categoría 5. CREATIVA.- Composición, textura, color. Valores creativos.
Categoría 6. HOMBRE Y NATURALEZA.- La relación del ser humano con su entorno, de forma tanto positiva como negativa.

PREMIOS.
GANADOR ÚNICO POR CATEGORÍA: 1.500 euros y diploma.
FINALISTA POR CATEGORÍA: 500 euros y diploma
PREMIO ESPECIAL FOTOCAM 2009: 6.000 euros y diploma.
6 menciones honoríficas por categoría. Diploma.

Las bases están en la dirección abajo indicada:
HYPERLINK "http://www.fotocam.eu"

sábado, 29 de agosto de 2009

Salida nocturna

Hola:

Hoy tenemos buena visibilidad y buena luna.

Y como la marea estará llena a la 1:30 de la madrugada hemos optado por quedar en Cobas, en el aparcamiento de la playa de Santa Comba a las 20:00.

El que quiera ir que aparezca por allí.

Después de la puesta, a eso de las 22-23 h, si todo va bien nos camibaremos a la playa de Ponzos.

Hará frío, así que ir abrigados y con las pilas puestas... ;-)

jueves, 27 de agosto de 2009

Salida fotográfica por Ares

El viernes 28 de agosto a las 7 de la tarde se ha quedado en la plaza de la iglesia de Ares.
(donde las alfombras florales, la única que conozco).
La idea es hacer fotos por el pueblo además de aprovechar la caída del sol en el puerto deportivo.

Al que le apetezca ir a primera hora y marcharse después o al revés también es válido.
De momento hay 6 personas interesadas por lo que la salida se llevará a cabo.

No olvideis los trípodes.

Las sugerencias son siempre bienvenidas.

Un saludo

lunes, 24 de agosto de 2009

martes, 18 de agosto de 2009

XIII CONCURSO FOTOGRÁFICO FESTA DA FABA

O Concello de Lourenzá convoca o XIII concurso fotográfico da Faba.
Cada concursante poderá presentar un máximo de 6 fotografías e un mínimo de 4.
Éstas deberán ser inéditas e que non fosen premiadas en concursos anteriores.
Adimitiranse fotografías en b/n e cor cunhas medidas comprendidas entre un tamaño mínimo de 18 x 24 cm e máximo de 30 x 40 cm debendo acreditar por escrito a propiedade intelectual das mesmas.
Asimesmo deberán ser presentadas en formato dixital (CD) para a publicación das 2 series gañadoras no web www.fabadelourenza.comwww.concellodelourenza.es. Non deberán ir montadas nin reforzadas sobre cartulina, nin con “passepartout” e tampouco poderán ser presentadas enroladas, non sendo admitidas imaxes de montaxes.
Farase constar ao dorso de cada unha o título da obra e o número de orde dentro da serie, así como o nome e apelidos, domicilio e teléfono do autor. No caso de querer participar baixo seudónimo deberase adxuntar nun sobre xunto ás fotografías os datos solicitados anotando no exterior do mesmo e no dorso das fotografías o lema baixo o que se presenta e o título da obra.
PRESENTACIÓN
As obras poderán ser presentadas no CONCELLO DE LOURENZÁ, Praza do Conde Santo, s/n 27760 Lourenzá (Lugo), Tfno. 982 12.10.06 e 982 12.15.52, ou ben remitidas por correo ou calquer outro transporte indicando no sobre “XIII CONCURSO FOTOGRÁFICO FESTA DA FABA”.
O prazo de presentación remata o 18/09/09, e para as fotos remitidas por correo entenderase como data de presentación a do mataselos do sobre.
PREMIOS E DEREITO DE EXHIBICIÓN
Premiarase a serie de fotografías presentadas con Temática Libre Lourenzá (Categoría A – que sexan representativas, recoñecibles, distintivas e identificativas do Concello de Lourenzá) e a serie presentada con Temática Libre (categoría B – sen ninguna restricción) establecéndose os seguintes premios:
Premio Serie Fotográfica “Libre Lourenzá”…………………….. 500 €
Premio Serie Fotográfica “Libre” …………………………..………..…. 200 €
Cada autor só poderá recibir un único premio que se outorgará a aquelas fotografías que a xuizo do xurado reflictan mellor e con maior calidade o tema que se desexe resaltar.
Ningún premio quedará deserto, pasando a ser propiedade do Concello de Lourenzá as obras premiadas das que poderá dispor libremente sempre que se cite ao autor e teña como fin a divulgación e promoción cultural.
XURADO
O Concello de Lourenzá designará un xurado para a calificación das obras presentadas que emitirá o seu faio inapelable, actuando de secretario unha persoa en representación da entidade convocante, dándose a coñecer en acto público o día 03/10/09.
DEVOLUCIÓNS
As obras non premiadas poderán ser devoltas aos seus autores despois da súa solicitude ben sexa escrita (carta ou fax) ou retirando os orixinais personalmente nas oficinas do Concello entre o día 6 de outubro e 27 de novembro do 2009. Rematado este prazo as obras pasarán a formar parte do patrimonio do Concello.

XXX - Festival Irmandiño de Moeche

NOTICIA ACTUALIZADA
El castillo de Moeche ha reabierto al fin sus puertas.
Desde hoy mismo, y tras nueve años cerrado al público, el conjunto histórico patrimonial recibe visitas guiadas de 45 minutos de 10 a 13 y de 16 a 19 horas durante los siete días de la semana. La entrada para adultos será de dos euros y medio, pero el día del festival será gratuíta.
Quienes decidan aprovechar el Festival Irmandiño que tendrá lugar el día 22 de agosto para recorrer el interior de la fortaleza encontrarán una muestra de los Artesáns do Eume. También se expondrán varios ejemplares del cómic Os lobos de Moeche, del autor coruñés Manel Cráneo, quien pronunciará el pregón a partir de las doce de la noche.
El programa del festival incluye una sardiñada, que tendrá lugar a la una y media de la tarde con la música de Jorge Ángel Batoca de fondo.
Por la tarde, a las cuatro y media, habrá un taller infantil y la compañía Os Ghazafelhos interpretará la obra Teatriños de cartón.
Los juegos populares comenzarán a las seis y media de la tarde y las actuaciones musicales arrancarán a las diez de la noche.
Romperá el hielo Saraibas & Balakandra,a continuación se subirán al escenario Bellonmaceiras Quinteto, Lamatumbá y Mallacán.
Con la lectura del pregón llegará el momento más esperado, el asalto al castillo, cuando cientos de personas cargados de antorchas caminarán hasta el castillo, totalmente iluminado.

viernes, 14 de agosto de 2009

Exposiciones en Vilagarcía de Arousa


lunes, 10 de agosto de 2009

IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CONCELLO DE NEDA

Este año el IX concurso de fotografía del ayuntamiento de Neda lleva por título:
"OS NOSOS MAIORES "

PRAZO DE PRESENTACIÓN:
Do 15 de xuño ao 25 de Setembro de 2009 ás 14:00 h.
INSCRICIÓN :
A recepción das obras farase na Casa da Cultura de Neda,
Avda. Alxeciras, 61 -15510-NEDA- A Coruña.
Poderán entregarse persoalmente ou mediante envío postal, mensaxeiro, etc.
Máis información: 981 390 233 ou cultura@neda.dicoruna.es
PREMIOS:
Poderán concederse premios por un total de 600 euros (seiscentos), que, segundo decida o xurado,
poderán ser un único premio ou dividirse en varios (primeiro, segundo, accésits, etc.). Así mesmo,
poderá declararse deserto o concurso.
BASES:
1. A Concellería de Cultura do Concello de Neda convoca o IX Concurso de Fotografía "Concello de
Neda", dotado con premios por valor de 600 euros.
2. Poderán participar fotógrafos/as profesionais ou afeccionados, nacionais ou estranxeiros, cun
máximo de tres obras cada un.
3. O formato deberá ser dun mínimo de 20x25 e un máximo de 30x40 cm., de técnica libre, en cor
ou branco e negro, referidas sempre a temas de Neda.
4. Dado que o lema deste ano é “OS NOSOS MAIORES”, a imaxe amosará retratos ou imaxes de
persoas maiores do Concello de Neda, cousa que deberá certificarse mediante pé de foto no que
consten os datos:
5. Deberán presentarse preparadas e listas para expoñer, incluídos elementos que permitan colgar
as pezas, un soporte ríxido e demais condicións para unha mostra.
Constarán os datos técnicos (cámara tradicional ou dixital, marca, modelo, película utilizada, papel
da copia, etc).
6. No dorso de cada peza deberá constar o pseudónimo do/a autor/a. Nun sobre pechado adxunto
constarán os datos completos.
7. A recepción das obras farase na Casa da Cultura de Neda, na Avda. Alxeciras, 61, C.P. 15510,
NEDA, A Coruña, desde o 15 de xullo ao 25 de Setembro de 2009, de luns a venres, en horario de 9 a
14 horas. Poderán entregarse persoalmente ou enviarse por correo ou axencia de transporte. O
Comité Organizador porá o maior coidado no trato e custodia das pezas, pero non se
responsabilizará dos danos ou extravíos, tanto no envío como na manipulación, exposición, etc.
8. As obras presentadas serán expostas no Centro Cívico, a partir do mes de Setembro de 2009,
tempo no que o xurado estudará e decidirá o seu fallo.
9. Unha vez decidido o fallo polo xurado, comunicarase nun acto público, cuxa data fixarase no seu
momento.
10. Poderá concederse un único premio, declararse deserto, ou dividirse en varios. En todo caso, o
total dos premios, non poderá superar o monto establecido no punto 1 destas bases. En ningún
caso, a mesma persoa poderá acumular máis dun premio, polo que, en caso de repetirse gañador/a,
o premio pasará ao/á seguinte concursante en puntuación que non teña sido galardoado/a. A/o
gañador/a, ademais do monto en metálico entregaráselle un trofeo conmemorativo.
11. As fotografías premiadas pasarán a propiedade municipal. Poderán ser utilizadas libremente
polo Concello de Neda, recoñecéndose a autoría. Deberá entregarse, ademais da propia copia
exposta, o negativo, diapositiva, C.D. ou demais elementos básicos da mesma, que permitan
copialas, reproducilas, etc.
12. Non poderán presentarse fotografías premiadas en outros concursos.
13. As obras non seleccionadas ou non premiadas deberán retirarse antes dun mes de clausurada a
exposición. En caso de solicitarse polos autores/as o envío de volta, os gastos serán por conta das
persoas participantes. Aquelas obras non retiradas no prazo citado pasarán a ser de propiedade
municipal a todos os efectos, sen posibles reclamacións, recoñecéndose a autoría en caso de ser
utilizadas.
14. O feito de participar neste certame presupón a aceptación das presentes bases.
15. O Xurado, con fallo inapelable, estará composto por profesionais da fotografía e outras persoas
nomeadas polo Concello.
16. Nos casos non previstos nas bases, decidirá o Comité Organizador.

sábado, 8 de agosto de 2009

Exposición fotográfica de Antonio Blanco

El fotógrafo Antonio Blanco, nacido en Ferrol, presenta su exposición fotográfica "Vigilia"en la Galería Sargadelos hasta el día 31 de agosto.
Su trabajo son imágenes surgidas de su fuente de inspiración: los sueños.
Dice que sus fotos son producto del insomnio y de "las horas sacadas al sueño", cuando no podía dormir imaginaba ciudades como El Cairo.
Con perfiles borrosos, colores muy suaves e imágenes que se perciben débilmente, las fotografías son producto del capricho creativo del autor, jugando con tres elementos: el movimiento, trabajando con la obturación y meciendo la cámara suavemente para conseguir el efecto deseado.

jueves, 6 de agosto de 2009

Spinnaker 2009

En el día de ayer dió comienzo Spinnaker 2009 en el Puerto de Ferrol.
Allí se ha dado a conocer el nombre del único ganador del concurso fotográfico que lleva por título "Ferrol un patrimonio para la humanidad" que este año se ha llevado Jose del Moral con una imagen titulada "As nosas fortalezas".
El premio de 900 euros y una figura conmemorativa, se lo entregaron Irisarri y Ramón Veloso, concelleiro de Turismo.
Muchas felicidades Jose.
Un abrazo

sábado, 1 de agosto de 2009

Salida Nocturna

La hora y el lugar en el Grupo a las 9, esperemos que el tiempo aclare un poco, teniendo en cuenta lo variable que está ultimamente todo es posible.
La tan esperada luna llena llega la próxima semana.
De Xoel parte la idea de salir el próximo miercoles día 5 de agosto si el tiempo acompaña.
Será por la zona de Lobadiz o Meirás.
Y ya estando en la zona sugerir que antes de la noche viene la puesta de sol que también se podría aprovechar, más si hay nubes espectaculares como este verano.
Si hay alguien que vaya a ir que lo haga saber.
Un saludo